Categories:

De afgelopen decennia zijn Den Haag en Rotterdam tegen elkaar aan het groeien. Door steeds verdere uitleg voor woningen en bedrijfsterreinen zijn de groene gebieden rondom te steden steeds kleiner geworden. Om daar een stop op te zetten en de open ruimte te behouden voor toekomstige generaties is de Provincie Zuid-Holland het programma De Groenblauwe Slinger gestart. Samen met andere overheden zorgt de provincie ervoor dat het gebied tussen de steden open blijft en mooier wordt. Op plekken zullen boerenbedrijven behouden blijven, maar op een aantal plekken maakt landbouw plaats voor natuur, recreatie en water.

Vanochtend zijn mijn fractiegenoot Martin Loose en ik mee geweest op een werkbezoek naar delen van deze groenblauwe slinger. Met een bus werd een afvaardiging van de verschillende statenfracties rondgereden door enkele deelgebieden van de Slinger. Een gebied was de Nieuwe Driemanspolder, grenzend aan de Haagse wijk Leidschenveen aan de ene kant en Zoetermeer aan de andere kant. Deze polder omvat ca. 400 ha grond en ligt ongeveer 5m beneden NAP. Doordat het water stijgt kiezen steeds meer boeren ervoor om hun bedrijf elders voort te zetten. De vrijkomende gronden worden door de overheden aangekocht. De Nieuwe Driemanspolder gaat in de toekomst een grote rol spelen in de waterberging, de polder zal een gebied zijn dat zal dienen als zogenoemde ‘piekberging.’ Bij grote regenval of uit de oevers tredende rivieren dan laten we deze polder vollopen om zo onze provincie te beschermen tegen doorgebroken dijken en overstromingen. Daarnaast zal de polder ook (regen)water bergen in natte seizoenen, water dat goed van pas komt in droge seizoenen. Rond 2009 zullen de eerste spaden de grond in gaan en rond 2012 moet het afgerond zijn. Tegen die tijd zullen er ook vele mogelijkheden zijn voor recreatie in het gebied.

Ik vind dit een goed voorbeeld van verschillende zaken in één project regelen. Want de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder dient meerdere doelen. Ten eerste maken we Zuid-Holland veiliger. Ten tweede maken we Zuid-Holland mooier én beschermen we onze open ruimte op deze manier duurzaam en toch dynamisch. Verspreid glas wordt opgeruimd en groen wordt verbeterd. Daarnaast verbeteren we ook de toegankelijkheid van deze open gebieden waardoor stedelingen gemakkelijker en vaker het groen opzoeken. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de steden en de gezondheid en het leefgenot van de stedelingen. Dit soort projecten kosten een hoop, maar leveren zoveel meer op!

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Per mail op de hoogte
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com