Categories:

Begin janauri kwam wethouder Marnix Norder van de gemeente Den Haag het provinciehuis binnen. Hij droeg onder zijn arm een plan om van een vervallen landhuis een geweldige hotel- en congreslokatie te maken. Het plan dat hij onder zijn arm meedroeg had hij al met omwonenden, natuurorganisaties en de gemeenteraad besproken en iedereen was positief. Maar helaas… de provincie zei nee.

Dit is het beeld dat in de media geschetst wordt van de manier waarop het plan Ockenburg nu vertraagd is. Onterecht wordt de schuld gelegd bij de provincie. In maart 2007 was dit plan namelijk al af en niets had de wethouder in de weggestaan om het plan in te brengen voor de streekplanprocedure waarmee de Staten in juni mee begon. Helaas is dat niet gebeurd. Ook over de zomer was er nog alle gelegenheid om het plan mee te laten nemen in de herziening van het streekplan. Helaas, ook die actie is niet genomen door de gemeente Den Haag. Als de Staten dan 12 over 12 dit plan onder ogen krijgen waarbij ook nog een juridisch risico zou worden gelopen, dan kan niemand het ons kwalijk nemen dat wij waarde hechten aan de juiste procedures.

Om Den Haag toch tegemoet te komen hebben we nu aangegeven dat we graag het plan vervroegd opnieuw inbrengen in een herziening, hoogstwaarschijnlijk de herziening die in maart op de plank ligt ten behoeve van de bollenstreek.

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Per mail op de hoogte
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com