Categories:

Gisteren PS-vergadering gehad met als belangrijkste punt de zevende herziening van Streekplan West. Dit waren een aantal voorgenomen wijzigingen in rode contour, functie of invulling binnen de stadsregio Haaglanden/Westland. De meeste wijzigingen waren prima, maar er bleven er een paar waar fikse discussie over was. De belangrijkste daarvan was de voorgestelde wijziging van de rode contour in Monster Noord, gemeente Westland. In streekplan West, dat in 2003 is vastgesteld, staat voor die locatie genoemd dat het een groene zone zou moeten zijn tussen de Westlandse zoom en Monster. De kassen die er voorheen stonden zijn voor een groot deel opgeruimd en dus is er nu een mooi open gebied gecreëerd. De wijziging van de contour zou betekenen dat dit open gebied helemaal volgebouwd zou mogen worden met huizen. Dat vonden wij niet de bedoeling.

Dus na overleg met de andere fracties kwamen we tot de conclusie dat er een meerderheid te vinden was voor een kleine verruiming van de contour tegen de bebouwing van Monster aan en dat de rest van het gebied groen zou blijven. Grote bezwaren kwamen er van de kant van de gemeente Westland en het CDA. Als het plan op deze manier zou worden aangepast dan zouden de kosten niet meer te dragen zijn en zouden de kassen terug komen (er zit namelijk nog een bestemmingsplan Glastuinbouw op). Dit argument gaf bij mijn fractie geen aanleiding om tóch akkoord te gaan met meer woningbouw in dit groene gebied. De reden daarvoor was voornamelijk dat de grond voornamelijk in handen is van de Gemeente Westland en dat zij het dus op die gronden voor het zeggen hebben. En gezien het feit dat de Gemeente Westland bijna 1000 woningen méér mag bouwen (vastgesteld in deze herziening) moeten de financiën ook wel ergens vandaan te halen zijn.

Maar helaas, VVD, CDA en de CU/SGP waren wel van mening dat er een reële kans was dat de kassen terug zouden komen en daarom stemden zij in met een amendement om méér woningen toe te staan. Hierdoor gaat er weer een stukje openbaar groen verloren. Dat vind ik jammer.

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Per mail op de hoogte
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com