Categories:

Na een lange procedure komt de besluitvorming van de 6de herziening van streekplan West ten behoeve van de bebouwing van Vliegveld Valkenburg in zicht. Hoogstwaarschijnlijk zal over twee weken in de Statenvergadering het besluit genomen worden. Tenminste… als er een meerderheid in de Staten voor dit plan is.

Het is gecompliceerd. De PvdA Zuid-Holland is altijd een groot voorstander geweest van de bebouwing van het voormalig vliegkamp. Zo wordt er een grote uitleglocatie gecreëerd waardoor er aan de grote woningvraag in de regio voldaan kan worden en er niet bij elke gemeente wéér het Groene Hart in gebouwd hoeft te worden. Graag hadden wij ruimte gezien voor 7.000 tot 10.000 woningen, maar wij hebben een compromis gesloten met onze coalitiepartners om nu plannen te maken voor 5.000 woningen. Naast de grote hoeveelheid woningbouw hebben we meer ambities voor het vliegkamp. We willen dat er een buffer gecreëerd wordt tussen de bestaande bebouwing van Wassenaar en de nieuwe bebouwing van Valkenburg. Dit moet een robuust gebied worden dat een verbinding legt tussen de duinen en het Groene Hart. Verder hebben we de ambitie om dit gebied goed te ontsluiten door de aanleg van de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn en ook voldoende infrastructuur voor langzaam verkeer van en naar de wijk en de buffer en duinen in.

Voor de PvdA Zuid-Holland lijkt dit plan op grote lijnen te voldoen aan onze uitgangspunten. De aanpassing van de gedeputeerde om bebouwing in de Mient Kooltuin iets te minderen zodat de verbinding tussen de bufferzone en het duingebied ruimer wordt is voor ons een goede verbetering van het plan. Het was natuurlijk mooi geweest als we een nog bredere buffer zouden kunnen creëren, maar dan zouden we minder woningen kunnen bouwen en dat lijkt ons zeer onverstandig omdat we aan de woningbehoefte in de regio willen voldoen en dan is 5.000 woningen voor ons een minimum.

Naast een aantal kleinere punten is er in dit plan ook een zwaarwegend onderdeel niet naar onze zin. In tegenstelling tot provinciale afspraken wordt er in deze plannen op Valkenburg minder dan 30% sociale woningbouw gebouwd. Uitermate vreemd want er zijn goede argumenten waarom we hier juíst 30%, en misschien zelfs meer, sociale woningbouw zouden moeten willen realiseren:

  • De grond is in handen van de publieke sector waardoor de grondkosten laag zijn.
  • Het gebied is niet bebouwd waardoor er geen dure herstructureringskosten zijn
  • De Leidse regio kampt al jaren met niet te realiseren percentages sociale woningbouw.

Op Valkenburg kán het, dus zouden we het gewoon moeten doen. Voor de fractie van de PvdA Zuid Holland is dit een belangrijk punt. Wij zullen het college dan ook aansporen om met de vuist op tafel te slaan als het moet. Het is per uitstek een provinciale taak om het provinciaal belang te behartigen en het is, naar onze mening, van provinciaal belang dat er voldoende sociale woningen zijn in elke regio. Bij een project waar we dan goed en betaalbaar de tekorten kunnen verkleinen moeten we dat gewoon doen! Desnoods zonder vrienden te maken bij de betreffende gemeente.

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Per mail op de hoogte
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com