Categories:

Ik zit nu live mee te schrijven tijdens de gewestelijke vergadering in Delft. Jammer genoeg kan ik niet op internet om het er ook direct online te zetten, maar helaas. Ik heb wel een draadloze verbinding, maar er zit een password op. Waarschijnlijk van een hotel oid in de buurt.

 

10u24 Martin Huls is aan het woord. Hij vertelt hoe wij er toe zijn gekomen om in dit college plaats te nemen. Dat het CDA en de VVD graag met ons door wilden en dat wij dat graag ook wilden maar alleen met toevoeging van een ‘winnaar’ in de verkiezingen. Na programmatische vergelijking bleek dat de ChristenUnie/SGP qua programma veel dichterbij lag dan bijvoorbeeld de SP. Misschien vreemd, vanuit het idee dat we allebei een socialistische achtergrond hebben, maar op provinciaal niveau ligt dat niet allemaal even zwart-wit. Op het gebied van jeugdzorg, openbaar vervoer en groen/milieu (onze 3 belangrijkste punten uit de verkiezingen) zouden we met zowel de SP als de CU/SGP prima tot akkoorden komen. Maar we hadden een top 5 waar nog Wonen en Werkgelegenheid in zaten en op die vlakken zaten we véél dichter bij de CU/SGP dan bij de SP. Om die reden, en omdat het CDA en VVD daar ook bezwaar tegen hadden, dat wij gevraagd hebben of de CU/SGP ook zou willen meeonderhandelen. In eerste instantie hadden de VVD en het CDA dat liever niet, want ze hadden met alleen de PvdA ook al een meerderheid, en mocht het lastig worden in de onderhandeling (lees: als wij teveel eisen zouden stellen) zouden we makkelijk inwisselbaar zijn voor de CU/SGP. Met beiden aan de onderhandelingstafel en een goede samenwerking tussen de onderhandelaars van ons en de CU/SGP zou dat veel minder makkelijk gaan. Samen stonden we dus letterlijk sterker!

 

10u44 De onderhandelaars zullen nu vragen en opmerkingen van de afdelingen beantwoorden. De afgevaardigde van Leiden begint. Leiden biedt de complimenten aan en is blij met het resultaat. Voor hen speelt één heel belangrijk punt: de RijnGouweLijn. Het referendum was natuurlijk erg duidelijk voor de stad, maar hoe staat de provincie daar tegenover, en dit nieuwe college? Leiden vraagt zich af hoe “als één doorgaande verbinding naar de kust.” Ze vragen of er een ‘toontje’ achter zit als “lekker puh, we doen het lekker toch” als Leiden dat niet wil. Ik ben benieuwd naar het antwoord van Martin Huls hierop. Eerst spreekt de rest van de vergadering, dan pas wordt er antwoord gegeven.

 

10u49 Een vraag over de financiën door Roelof van der Laar (Leiden). Er wordt bezuinigd door het afstoten van taken en overdragen naar gemeenten. Zijn vraag of het overdragen dan alleen de taken betreft en niet de financiële middelen. Terechte vraag lijkt me. Ik weet het antwoord al, want dezelfde vraag is gesteld op de persconferentie.

 

10u52 De vraag van Leidenschendam/Voorburg: “Wat hebben we nou moeten inleveren door de CU/SGP te laten toetreden (a la Irak oorlog en homohuwelijk zoals op landelijk niveau)?” En nog een tweede vraag over de spreiding van de portefeuille Ruimtelijke Ordening over niet twee of drie Gedeputeerden, maar over ze allemaal! (Maar dus ook over ons. Dat was halverwege de onderhandelingen wel anders. Gelukkig hebben we juist ervoor gezorgd dat wij ook nog in de melk te brokkelen hebben op het gebied van RO en gebiedsontwikkeling en het Groene Hart).

10u57 Vraag vanuit de afdeling Westland: “Er wordt over verschillende OV-lijnen uitgebreid gesproken, behalve over Randstadrail.” Zij hebben graag dat de provincie zich er hard voor maakt dat Randstadrail wordt uitgebreid richting de dorpen en steden in Westland. Ik snap wel waarom dat deze lijn er veel minder in genoemd wordt. Deze wordt ‘geregeld’ door de stadsgewesten Haaglanden en Rijnmond. Als provincie kunnen we alleen vragen, maar niet sturen. Vragen zullen we natuurlijk doen, lijkt me, maar meer dan dat lukt wellicht niet.

11u02 Monique Romijn, afdeling Alphen a/d Rijn: “Goed akkoord, bouwt voort op lijn van afgelopen vier jaar. Maar vragen over RijnGouweLijn. Is cruciaal voor Alphen, en de vraag hoe het akkoord te lezen: moeten we het lezen dat de provincie de knoop gaat doorhakken of wordt het (wellicht met vertraging) door de regio geregeld?” Een andere afgevaardigde van Alphen voorspelt een enorme groei van de hulpvragen in de jeugdzorg. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande waarbij verwacht mag worden dat het een hoop meer geld gaat kosten om wachtlijsten niet op te laten lopen, laat staan terugdringen. De extra kosten die nu geraamd zijn zullen niet toereikend zijn. Er moet (nog) meer geld bij.

11u07 Wim Vink, afdeling Spijkenisse stelt twee vragen: “In de Zuidplaspolder wordt een uitbreiding van het areaal glastuinbouw aangegeven: dat is toch wel binnen het maximum van 5800 ha in de hele provincie?” (JA). Andere vraag ben ik even kwijt, want ik was dit aan het typen. Sorry… Iets over Rozenburg en buurgemeenten.

11u11 Schiedam wil toch graag kwijt dat we niet met z’n allen moeten gaan zoeken naar wat we níét hebben binnen gehaald. Hij merkt op dat we nou eenmaal niet meer de grootste zijn, dus nou eenmaal niet alles kunnen bepalen. Daarnaast, CDA is de grootste en heeft ook niet alles binnengehaald, dus laten we nou blij zijn (of minder blij) met wat er wél in het akkoord staat en dat we nu gewoon aan de slag kunnen.

11u20 Martin Huls beantwoordt de vragen. Welke punten hebben we nou niet binnen gehaald? Bijvoorbeeld, de Randstadprovincie. Asje van Dijk wilde pertinent niet denken aan een Randstadprovincie en daarnaast waren ook de provincie Noord-Holland en Utrecht ook niet echt te porren voor zo’n ontwikkeling. Dus om dat nog als een hard punt na te jagen is misschien niet even verstandig en zonde van de tijd. Wél natuurlijk de problemen die onder deze structuur liggen van bestuurlijke drukte liggen moeten we gaan oplossen. Daar staan in dit programma mogelijke oplossingrichtingen in.

De Hoeckse Waard: wilden wij daar nou eigenlijk wel een bedrijfsterrein? Eigenlijk willen we ons daar nog eens goed op bezinnen. Vandaar dat er maar een hele flauwe formulering in. Dan kunnen we nog alle kanten op.

Dan de samenwerking CU/SGP boven de samenwerking met de SP. De conclusie van zowel SP als de overige onderhandelaars was dat de verschillen echt te groot zijn. Er is dan ook een gezamenlijk persbericht, geaccordeerd door de SP, uitgegaan met juist die boodschap. Martin Huls noemt een voorbeeld van de tegenstrijdigheid van de SP. De SP is een groot voorstander van openbaar vervoer, maar de grootste tegenstander van de RijnGouweLijn. Hetzelfde geldt voor de woningbouw. Groot voorstander van betaalbare woningen, net als wij, maar ze willen helemaal nergens (op Valkenburg na) gaan bouwen en ook binnenstedelijk niet, want ze zijn tegen sloop. Dat schiet dus niet op. De SP (in Zuid-Holland) wil geen verantwoordelijkheid nemen voor dit soort zaken. Dat maakt dat de PvdA en de SP vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Op de zaken waar we wel overeenstemming zouden hebben met de SP; is diezelfde overeenstemming ook te vinden met de andere partijen. Dat maakt dat we liever met partijen onderhandelen waar we ook zaken als woningbouwprogramma’s, mobiliteitsvraagstukken en economische vraagstukken kunnen regelen.

De ChristenUnie heeft daarnaast geen enkele echt ‘Christelijk’ standpunt naar voren gebracht waar wij niet mee zouden kunnen leven. Eigenlijk waren zij het altijd met ons eens. Dus in de onderhandelingen hadden we 16 zetels ipv 10. Het enige dat echt ‘christelijk’ was, was dat er op zondag niet onderhandelt werd. Dat vonden Ron en Martin eigenlijk wel heel prettig.

 

De RijnGouwelijn dan. Lastig vraagstuk, want er was in Leiden een referendum over een provinciaal stuk. Dat maakt het heel lastig om nu toch zaken te doen. De provincie heeft altijd gezegd: prima als er een referendum lokaal gehouden wordt, maar die zijn niet bindend voor de provincie. De RijnGouwelijn is van dermate belang voor de regio dat Leiden dat niet dat voor de hele regio kan verpesten. De provincie wil best meewerken en meebetalen aan een alternatief tracé en Leiden krijgt de ruimte en tijd om dat te onderzoeken. Komen ze daar niet uit, dan hakt de provincie de knoop door. Dat houdt dus in dat hij dan alsnog gaat lopen zoals wij dat voor ogen hadden.

 

Ron Hillebrand zegt nu wat over de financiën. Om de provincie de komende jaren helder te positioneren moeten we gaan richten op de kerntaken en ervoor zorgen dat er maximaal 2 bestuurslagen bezig zijn op taken. Dus als Rijk en gemeente zich ergens meebezig houden, dan moeten wij wellicht die taken niet ook nog doen. Maar ja, dan wringt het op sommige taken toch nog wel. Welke dat zijn; tja, dat moeten we gaan zien. De komende jaren zullen we bij elke taak kijken of we nog toegevoegde waarde hebben en of we die taken dan nog wel zouden moeten uitvoeren.

 

Dan de verhoging van de rijtuigbelasting. Per saldo is het gemiddeld € 3,50 per auto per maand (1 tank benzine per jaar) waarvoor we een heleboel enorme knelpunten kunnen oplossen. Wij vonden dat we dat konden vragen van de automobilist en zelfs de VVD was het daarmee eens.

 

Martin Huls zegt nog wat dingen over wat lokale punten. De glastuinbouwvraag: 5800ha maximum en de toevoeging het glas in de Zuidplas valt onder de 5800 ha. Er zal dus ruimte gemaakt moeten worden in de 5800 ha door opruimen van versnipperd glas.

 

De jeugdzorg; er zijn geen grote miljoenen voor gereserveerd omdat het een rijkstaak is en als er meer geld nodig is, zal dat door het Rijk worden toegevoegd aan de begroting van de provincies. Vandaar.

 

Ron Hillebrand gaat nog even nadweilen. Alles wat nog onbeantwoord is gebleven. Wat hebben we nog niet binnengehaald? Heeft Martin al over gesproken. Vooral belangrijk dat we dingen ook ‘niet geregeld’ hebben omdat we dan alle ruimte hebben, zeker in de portefeuille zorg, want die gaan we zelf bemannen. Juist op de portefeuilles waar we geen persoon hebben zitten hebben we zaken geprobeerd om het op de komma geregeld (op de meter, kilometer, cent, KWh nauwkeurig).

 

Martin gaat nog wat zeggen op de zevende gedeputeerde. Als lijsttrekker van de PvdA vindt hij het belangrijk dat de PvdA zo sterk mogelijk vertegenwoordigd is in dit college. Dit zou betekenen dat als we er 6 zouden willen dat wij er dan maar eentje zouden leveren. Dat betekent dat wij er liever 2 dan 1 leveren. Heel verdedigbaar dus.

 

11u06 Arie de Jong (gewestelijke voorzitter) neemt de vergadering weer over. Tonny van de Vondervoort wordt gevraagd zichzelf voor te stellen. Ze vertelt iets over haar achtergrond binnen de partij, in de gemeente Groningen, als Staatssecretaris en daarna 5 jaar bedrijfsleven en nu waarnemend burgemeester. Dan over de portefeuille Jeugdzorg wat ze beschouwd als de hoofdmoot van haar portefeuille. Ze is ooit begonnen in de opvoedondersteuning en vandaar uit altijd actief geweest. Onder andere verschillende opdrachten voor het ministerie VWS over de financiële structuren en dergelijke in de jeugdzorg. Ze heeft altijd hart voor de jeugdzorg gehad en ze ziet dat de marktwerking in de jeugdzorg soms ten koste kan gaan van de jongeren. Ze vindt dat ze een goede basis heeft om de jeugdzorg goed aan te pakken.

Waarom heeft ze ja gezegd? Ze vindt het leuk om in drie verschillende bestuurslagen heeft gewerkt (gemeente, provincie, rijk). Daarnaast vindt ze de portefeuille jeugdzorg heel leuk en interessant en vindt ze dat er een goed akkoord ligt waar ze graag aan wil meewerken. Ze heeft zin in de komende 4 jaar.

 

12u07 Arie de Jong gaat zo vragen om instemming. Ik ben benieuwd. Wordt er gestemd of is er algemene instemming: Rotterdam vraagt toch om stemming. Voor deelname: bijna iedereen. Rotterdam onthoudt zich van stemming, met uitzondering van Edit Hallensleben. Rotterdam onthoudt zich van stemming omdat zij vinden dat het akkoord te laat pas naar de afdelingen is gegaan waardoor ze geen tijd hebben gehad om het goed te lezen. Vandaar de onthouding.

 

12u24 De voorzitter sluit de vergadering.

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Per mail op de hoogte
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com