Categories:

Met bijzonder veel genoegen bied ik u namens de fracties CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP, het definitieve Coalitieakkoord 2007-2011, getiteld ‘Duurzaam denken, dynamisch doen’, aan. In de afgelopen periode is door genoemde fracties overleg gevoerd om gezamenlijk de opgaven van Zuid-Holland te bepalen. Onderstaand wil ik u op de hoogte stellen van het verloop van het proces en bied ik u het resultaat aan.

Als lijsttrekker van de grootste partij na de provinciale verkiezingen van 7 maart zijn door mij de overige lijsttrekkers uitgenodigd voor een gesprek. In de periode 8 tot 15 maart is bezien welke partijen de meest verbonden onderhandelingspartners zouden kunnen worden en zijn de belangrijkste punten voor de onderhandelingen geïnventariseerd.

De consultaties hebben ertoe geleid dat vier fracties met elkaar hebben afgesproken te werken aan een Coalitieakkoord. De start van de onderhandelingen vond, op uitnodiging van burgemeester Staatsen, plaats in kasteel Duivenvoorde te Voorschoten. Op deze bijzonder fraaie locatie is de basis gelegd voor het uiteindelijke resultaat.

Tijdens onze onderhandelingen hebben wij ons laten inspireren door de brieven die wij ontvingen van verschillende gemeenten en organisaties. Wij hebben deze inbreng bijzonder op prijs gesteld. Ook hebben wij gesprekken gevoerd met de Commissaris van de Koningin en met de top van de ambtelijke organisatie. Op 4 april is een aparte bijeenkomst door ons georganiseerd om alle leden van de vier fracties met elkaar kennis te laten maken en te spreken de conceptteksten van het Coalitieakkoord. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is de tekst aangescherpt, het motto ontstaan en zijn wij er op 13 april jl. in geslaagd algehele overeenstemming te bereiken.

Wij willen graag het voorliggende Coalitieakkoord met u bespreken tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 25 april. Op die dag zullen ook de (nieuwe) leden van Gedeputeerde Staten door de coalitiepartners worden voorgedragen en kunnen Provinciale Staten hen installeren.

Als onderhandelaars is het voor ons een bijzondere periode geweest waar wij met veel plezier op terug zien. Onze plannen die wij hierbij presenteren zijn gericht op de ontwikkeling van onze prachtige provincie. Wij willen daar samen met u de komende periode hard aan werken.

Hoogachtend
Namens de fracties CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie/SGP

Dr. J.W. Asje van Dijk
Informateur

Hier vindt u het coalitieakkoord.

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Per mail op de hoogte
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com